بدبخت‌ها همیشه بدبخت‌تر می‌شوند…

لحنِ گریه ‌دارش از پشت تلفن تلخ و غم‌انگیز بود. مدام از چاله به چاه افتادن‌ها و روزمرگیِ کسالت‌بارش را مرور می‌کرد. در تمام مدتی که او را می‌شناختم این تلخ‌ترین و اندوه‌بارترین لحظاتی بود که از او می‌دیدم. احساسات از صدایش رخت بسته بود و بی‌هدف ادامه می‌داد. انگار فقط نفس می‌کشید. بارها او […]

عشق و اراده

یک اهرم بلند و یک تکیه‌گاه به من بدهید تا زمین را با آن جابه‌جا کنم. ارشمیدس اراده‌ی ادمی آن‌قدر قوی است که می‌تواند با آن کوهها را جابه‌جا کند. اراده اما بدون اشتیاق فاقد کوچکترین نیرو برای هر گونه جنبش و تکانش است. اشتیاقی که از امید و امیدی که از هدفمندی نیرو می‌گیرد. […]

وطن

جاده تاریک و طولانی. هوا گزنده و سرد. مثل مجسمه‌ای که از درون ترک برداشته، ساکت و بی‌حرکت زل زدم به روبه‌رو. نه واژه‌ای برای ردوبدل نه مقصد موعودی انگیزه‌بخش. مثل کوهی یخ از لبالب اقیانوسی منجمد سر برآوردم و میان این همه تقلای بی‌اساس برای بقا نفس می‌کشم. بقایی که آرزویم نیست لیکن همین […]

سه انار

سه تا انار خریدم. سه تا انار بلورین. چقدر رویای این انارها را داشتم. چه شب‌ها خوابش را دیده و چه روزها رویایش را در سر پرورانده بودم. زمین و زمان را به هم دوختم تا این سه خوش‌تراش، خوش نقش و نگار را بخرم. داستان از وقتی شروع شد که تصمیم گرفتم دکوراسیون پذیرایی […]

یک لبخند فقط برای امروز

مثل بیلیون‌ها موجود زنده در طول عمر خود میلیون‌ها کنش و واکنش بی‌ارزش در کالبد دنیا می‌ریزیم که در چشم برهم‌زدنی مثل گرد از دایره‌ی خاطرات پرمی‌کشند و به ناکجاآباد فراموشی تن می‌دهند.لیکن اگر بنا باشد تنها هنر ما در عرصه‌ی قدرت، شوکت، عشق، نظم، تجلی و پیچیدگی حیرت‌انگیز دنیا کرم‌زیستی و تسخیر در برابر […]