دغدغه‌های من به عنوان یک زن

در این صفحه از دغدغه‌های زنانه‌ام می‌نویسم.
از دغدغه‌های اجتماعی، خانوادگی، محدودیت‌ها و فرصت‌ها گرفته تا روزمرگی‌هایم.
امید به اینکه تبادل این تجربه‌ها با شما به من فرصت دهد تا بیشتر بیاموزم.
هم برای شما و هم از شما…